Hodowlano Rolnicza Spółdzielnia w Dawidach rozpoczęła działalność 27 września 1959 roku, Przyjęto wówczas statut i nazwę: Hodowlano Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza “Norka”. Spółdzielnia została zarejestrowana w Sądzie Powiatowym dla Miasta Warszawa-Praga w dniu 9 listopada 1959 roku. Spółdzielnię utworzono na bazie Zespołu Hodowli Norek “Norka” mieszczącego się w Warszawie na Sadybie, nad jeziorkiem “Czerniakowskim”. Z powodów organizacyjnych a także ze względu na brak odpowiedniej powierzchni na tego rodzaju działalność oraz jej uciążliwość dla otoczenia, siedzibą Spółdzielni zostały Dawidy.

Przez 11 lat Spółdzielnia pod kierownictwem Wacława Terleckiego powiększała areał gospodarstwa, wprowadziła hodowlę zwierząt futerkowych, trzody chlewnej, kur i kaczek. Prowadzono ubój królików, eksport żab. Rozpoczęto produkcję przetworów owocowo-warzywnych.

W lata siedemdziesiątych i osiemdziesiątych dwudziestego wieku Spółdzielnia rozwijała produkcję trzody chlewnej i przetwórstwo. Wybudowano chlewnię macior i tuczarnię.

W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku wybudowano nowoczesne szklarnie o powierzchni 4 ha. Na masową skalę produkowano sadzonki chryzantem do sprzedaży w kraju oraz sadzonki nieukorzenione na eksport.

Spółdzielnia była również eksporterem sadzonek ukorzenionych roślin doniczkowych między innymi: crotonu, dieffenbachii, maranty, scindapsusa i hedery.

W latach 90 ubiegłego stulecia zwiększono asortyment sprzedawanych roślin doniczkowych o rośliny importowane z Holandii.

Po wielu latach przemian i rezygnacji z działów nierentownych Spółdzielnia stała się jednym z niewielu liczących się dostawców hurtowych:

  • roślin doniczkowych ozdobnych z liści,
  • roślin rabatowych,
  • chryzantem doniczkowych,
  • poinsecji

Obecnie produkcja szklarniowa jest produkcją wiodącą Spółdzielni.