Zarząd Spółdzielni:

Tomasz Aleksander Kowalski – Prezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza:

Beata Szczypa – Przewodnicząca

Jadwiga Tkaczyk

Jolanta Konopka

Anna Paszewska

Włodzimierz Tkacz

Tadeusz Gołębiowski